Dotační poradenství

Vzhledem  k naší  více  než  15-ti  leté  zkušenosti  s EU  legislativou  a  systémem  čerpání dotací,   díky   nimž   jsme úspěšně   zrealizovali   nespočet   projektů   různých   zaměření, nabízíme  v této  oblasti  své  poradenské  služby.  Můžete se  na  nás  obrátit  ve  všech krocích   tohoto   procesu   -   nabízíme   komplexní   služby   od   navržení   projektové žádosti až po realizaci a kompletní vedení (administraci) projektu.

Jsme  schopni  posoudit  váš  záměr  a  na  základě  vašich  potřeb  a  cílů  vám  nastínit  reálné možnosti  čerpání  dotací pro vaše  projekty  a  poradit  vám  nejvhodnější  aplikovatelný dotační  program.  Podáme  vám  informace  k vybranému programu a  doporučíme  vám postup  či  přímo  zpracujeme  vaši  žádost  a  optimalizujeme  váš  projekt  tak,  aby  vyhovoval výběrovým  kritériím.  Po  získání  dotace  pro  vás  můžeme  vytvořit  a  vést  administraci  a pomáhat i se samotnou realizací projektu.

Zabýváme    se    investičními    projekty    pro    podnikatelské    subjekty,    neziskové organizace i sociální podniky, a to jak projekty vypsanými EU, tak ČR.

Orientujeme se především na projekty v rámci:

  • OPZ (Operační program Zaměstnanost),
  • OPPIK (Operační program  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost),
  • OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání),
  • IROP (Integrovaný regionální operační program)

Pro více informací, sjednání konzultace, apod. nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: projekty@uno.cz

Naše projektové zkušenosti

V  letech  1997  –  2015  jsme  realizovali  několik  desítek  grantových  projektů  nejen  pro  naši společnost.

Zkušenosti  s  těmito  projekty  nastartoval  projekt  „Safegas“,  který  byl  realizován  v  letech 1997-2000   pod   programem LEONARDO.   V   tomto   projektu   jsme   spolupracovali   s vědeckými centry v Norsku, Španělsku a Německu.

Další   mezinárodní   projekt,   na   kterém   naše   společnost   spolupracovala,   byl   projekt „Hamster“,  opět  realizovaný  v programu  LEONARDO  v  letech  2008-2009.  V  projektu  se jednalo o modernizaci výuky svařování kovů.

Na  tyto  zkušenosti  jsme  navázali  tvorbou  projektů  s  podporou  z  ESF,  kdy  jsme  v  letech 2004-2009  realizovali  3 projekty  z  JPD  3,  kde  byla  naše  organizace  příjemcem  grantu, nebo   partnerem   a   dále   9   projektů   v   rámci   OP RLZ,   které   vytvořily   9   evropských svářečských škol na plasty, z nichž 6 se stále rozvíjí a pokračují ve své činnosti dodnes. Od  roku  2007  jsme  se  v  rámci  našeho  projektového  týmu  stali  realizátory  dalších  tří desítek  projektů,  ve kterých  se  příjemci  stali  i  jiné  organizace,  pro  které  jsme  projekty vytvořili  a  pak  také  kompletně  administrovali.  Tyto projekty  byly  v  celkové  výši  dotace řádově 100 mil. Kč.

Další informace