E-learning

Společně   s našimi   lektory   a   jinými   kvalifikovanými   odborníky   jsme   pro   zájemce připravili  E-learningovou  formu studia,  což  je  typ  vzdělávání,  při  němž  se  získávání  a testování  znalostí  zajišťuje  informačními  a  komunikačními technologiemi  -  lze  jej  tedy chápat   jako   výuku   s   využitím   výpočetní   techniky   a   internetu.   Využívá   se   při   něm multimediáních  prvků  jako  je  např.  prezentace  a  texty  s  odkazy,  animované  sekvence, video snímky, elektronické modely procesů, testy, atd.

Tento druh studia umožňuje:    

  • Snížení  časové  náročnosti  prezenční  a  praktické  výuky  pomocí  samostudia  v  e-learningové aplikaci    
  • Dostupnost  studijních  materiálů  a  přístup  k  technickým  informacím  on-line  vždy, když potřebujete  
  • Individuální tempo studia   
  • Ověřování   znalostí   pomocí   testů   s   automatickým   vyhodnocením   a   okamžitou zpětnou vazbou pro studující  
  • Oživení si získaných znalostí kdykoliv po skončení kurzu  
  • Vytvoření výukových programů "šitých na míru" jako doplněk standardních kurzů      
  • Lektor  může  mít  kompletní  přehled  o  aktivitě  studentů  a  průběhu  jejich  vzdělávání; stejně tak vedení a personalisté zadávající firmy, školy či úřadu.

Lze  ho  také  využít  jako  podporu  prezenční  výuky,  tzv.  b-learning  („blended  e-learning"), čehož   jsme   již   využili, protože   propojení   dvou   forem   výuky   je   velmi   efektivní   a přínosné.  Je  možné  např.  předem  nastudovat  teorii online  a  v  prezenční  výuce  se věnovat  pouze  praxi.  Po  výuce  snadno  získáte  zpětnou  vazbu,  můžete  zadávat úkoly, testy, dotazníky – vše online.