Pobočka WELDING-PLZEŇ

WELDING–PLZEŇ, zkušební organizace č. 7 je divizí UNO PRAHA spol. s r.o. a patří mezi instituce zajišťující komplexní služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, poradenskou a obchodní činnost. Jsme členy sdružení Česká svářečská společnost ANB a členy Hospodářské komory České republiky.

Na základě autorizace podle nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, Evropské direktivy 97/23/EC a notifikace u EU v Bruselu, provádíme odsouhlasování pracovních postupů (WPS) a pracovníků pro tlaková zařízení.

Zajišťujeme také rekvalifikaci pracovníků ve spolupráci s Úřady práce.

    

WELDING PLZEŇ              WELDING PLZEŇ             WELDING PLZEŇ