Poradenství ke svařování

Poskytujeme  komplexní  poradenskou  činnost  při  řešení  zakázek  s  použitím  plastových materiálů  ve  stavebnictví  a průmyslu.  Pomůžeme  vám  s projektem,  včetně  řešení  jeho detailů,  i  s  jeho  realizací,  včetně  návrhu  vhodných postupů a  zajištění  odborného dozoru   při   provádění   přímo   na   místě.  Též   jsme   schopni   zajistit   vhodná   svařovací zařízení a pomocné nářadí, popřípadě i vyrobit atypické polotovary.

Posuzujeme také chyby a zajišťujeme jejich opravu. Nabízíme pomoc při řešení sporů.

Výběr a nákup strojů na svařování plastů

Posoudíme  vaše  potřeby,  doporučíme  pro  vás  nejvhodnější  stroje  a  poskytneme  vám jejich   přehled   od   několika dodavatelů,   ev.   vysvětlíme   i   možnosti   jejich   nákupu   na leasing.

U   svařování   na   tupo,   elektrotvarovkou,   polyfúzí,   horkým   plynem   a   přídavným materiálem, extruderem můžeme po dohodě předvést různé stroje přímo v naší firmě.

Příprava, zhotovení a ověřování pWPS (WPS)

WPS  –  specifikace  postupu  svařování  je  dokument  obsahující  parametry  a  podmínky svařování  plastů.  Předběžná  specifikace  –  pWPS  se  vyhotoví  pro  ověření  parametrů  a podmínek   svařování,   potom   následuje   ověření   pomocí   zkoušek   svarů.   Následně Zkušební   organizace   vyhotoví   ověřovací   dokument   WPQR,   na   jehož   základě   jsou vystavovány  WPS.  Specifikace  postupu  svařování  je  dokument  o  kvalitě  svařování  a má své místo v systému jakosti firmy.

Kontrola svařitelnosti plastových materiálů

Ověřování svařitelnosti plastových materiálů včetně zkoušek svarových spojů

Navrhování stupňů jakosti pro svařované spoje

Doporučíme  zařazení  svarů  plastů  do  stupňů  jakosti  podle  požadované  bezpečnosti svaru. Zajistíme určování mezních hodnot pro svary.

Výpočty a dimenzování nádrží

Poradíme  při  výpočtech  nádrží,  při  aplikaci  norem  a  postupech  výpočtů.  Provádíme výpočty.

...a jiné...