Poradenství

poradenství Uno Praha

Poskytujeme    komplexní    poradenské    služby    v oblastech,    v nichž    se úspěšně pohybujeme dlouhou řadu let.

Udržujeme  si  neustálý  přehled  o  vývojových  trendech  i  nejnovějších technologiích, které   poté   reálně   zavádíme,   i   o národních   a mezinárodních právních   rámcích   a legislativních   změnách   -   jsme   tak schopni   nabídnout klientům služby   nejvyššího standardu v souladu s aktuálními normami.

Využíváme  dlouhodobých  zkušeností  našich  odborníků  a  vzhledem k našemu úzkému sepjetí   a   spolupráci   i   s experty z řad   výrobců   a techniků příbuzných oborů   i   s pracovníky vědeckých ústavů, jsme schopni řešit komplexní druhy zadání.