Potrubní systémy

1. Montáže

Svařujeme, montujeme, dodáváme plastové konstrukce pro:

  • Potrubní systémy v objektech
  • Inženýrské sítě
  • Kanalizace

Např.  vodovodní  a  plynovodní  řády  a  jejich  přípojky,  průmyslové  rozvody-chlazení, rekuperace tepla, produktovody aj. Provádíme také opravy různých plastových dílů.

2. Výroba polotovarů

Vyrábíme    z    různých    druhů    plastů    (PE,    PP,    PVC,    PB,    PVDF)    a    za    použití nejvhodnějších  technologií (horkým vzduchem,  extrudérem,  horkým  klínem,  na  tupo, elektrotvarovkou):

  • Tvarovky (kolena, T-kusy, odbočky, oblouky apod.)
  • Polotovary (potrubí, desky a konstrukce, fólie)
  • Atypické plastové konstrukcí pro technická zařízení
  • Drobné plastové výrobky