Semináře a konference

Zajišťujeme  odborné  konference  a  semináře  v    prostorách  naší  firmy  i  mimo  ni  - organizujeme   mimo   jiné   již tradiční   konferenci   „Skalák“,   která   probíhá   v   krásném prostředí Vysočiny v hotelu Skalský dvůr.

►  V    naší  nové  provozovně  v    obci  Úhonice  v    těsné  blízkosti  Prahy  disponujeme atraktivními  prostorami  k    výuce  i  společnému  posezení  účastníků.  Pořádáme  zde  též prezentace  spřátelených  firem  z    oboru.  Sledujte  naše  aktuality  či  náš  facebookový profil.

Uno Praha - vzdělávání   Uno Praha - vzdělávání   Uno Praha - vzdělávání

 

►   Konference   „Skalák“   je   jedinečnou   oborovou   dvoudenní   konferencí,   na   níž vystupují  přednášející  z ČR  i  ze zahraničí.  Obvykle  ji  navštíví  přibližně  sto  účastníků z ČR  i  ze  Slovenska.  Koná  se  v  nádherném  prostředí,  které přímo  láká  využít  volný čas  k  procházkám  nebo  projížďkám  na  kole,  nebo  jen  tak  k  posezení  u  rybníčku  vedle hotelu.

Okruhy  přednášek  jsou  tématicky  zaměřené  na  širokou  oblast  svařování  a  montáže plastů  -  od  legislativy,  systémů jakosti,  svařování  plastů  včetně  novinek,  montáže plynovodů,   vodovodů   a   kanalizací,   problematika   výstelek   nádrží systémem   firmy AGRU,  přes  speciální  pokládky  potrubí  až  k výpočtům  a  statice  konstrukcí.  Jednou z důležitých oblastí  přednášenou  na  konferenci  je  možnost  využití  projektů  z ESF s postupy jejich zpracování.

Na  konferenci  mají  účastníci  jednak  možnost  získat  mnoho  zajímavých  informací  a druhak  potkat  se  a  popovídat  si s mnoha  lidmi  z  oboru.  Na  závěr  prvního  večera  se uskutečňuje  společná  večeře  ve  formě  rautu  s  následným přátelským  posezením.  Již tradičně  hraje  skupina  složená  z „plasťáků“,  věrných  hudebně  nadaných  účastníků konference,  některými  pracovně  nazývaná  „Plastic  Loučka  band“.   Program  druhého dne bývá zakončen slosováním ankety k programu o 20 cen tomboly.

Přednášky  ze  semináře  je  možno  zakoupit  ve  sborníku  nově  kompletně  umístěném  na USB Flash.

Uno Praha - vzdělávání   Uno Praha - vzdělávání   Uno Praha - vzdělávání