Servis

V  našem  servisním  středisku  poskytujeme  revize  a  servis  svařovacích strojů.  

Pravidelná   revize   svařovacího   stroje   je   zkušební   postup   potřebný   k   ověření   jeho funkčnosti na základě požadavků příslušných předpisů (např. TPG 921 01).

Běžná  doba  revize  je  10  pracovních  dnů  a  v  jejím  rámci  je  prověřována  funkčnost všech základních funkcí stroje a porovnávána s požadavky pro danou oblast použití.

V rámci Základní revize se provádí tyto kontroly:

Základní stroj  

 • Kontrola stanoveného průtahu.   
 • Kontrola rámu na zkroucení.   
 • Přezkoušení pasivních odporů   
 • Zkouška udržení tlaku   
 • Snadná pohyblivost upínacích čelistí   
 • Kontrola vodicích elementů a upínacích prvků   
 • Kontrola upevňovacích dílů   
 • Kontrola souososti trubek   
 • Kontrola redukčních čelistí

Nahřívací zrcadlo   

 • Přezkoušení funkčnosti   
 • Kontrola regulace   
 • Kontrola povlaku PTFE   
 • Přezkoušení elektroinstalace.

Frézovací systém   

 • Kontrola řetězového náhonu   
 • Kontrola ložiskové vůle   
 • Kontrola uhlíkových sběračů   
 • Kontrola elektrické instalace   
 • Kontrola nastavení nožů   
 • Kontrola řezného výkonu   
 • Ověření lehkosti chodu   
 • Hydraulický systém

Hydraulický systém   

 • Přezkoušení manometru   
 • Kontrola olejoznaku   
 • Přezkoušení elektrické instalace   
 • Přezkoušení na těsnost   
 • Ověření lehkosti chodu   
 • Zkouška udržení tlaku 100bar/1h   
 • Kontrola ventilů

Přezkoušení funkce

Kontrola přítlačného tlaku, zkušební svar

►  Pokud  svařovací  zařízení  vyhoví,  je  na  jeho  základní  část  umístěna  revizní  známka a vystaven protokol s platností omezenou dobou trvání revize (1 rok). V  případě  negativního  výsledku  je  zákazník  seznámen  s  předpokládaným rozsahem oprav potřebným ke splnění kritérií revize a pokud akceptuje rozsah  oprav a předpokládanou  cenu, je provedena oprava v našem servisním středisku. V případě opravy se lhůta provedení revize prodlužuje na dobu nezbytně nutnou pro její provedení (popř. zajištění náhradních dílů). V případě  mimořádných okolností se konkrétní podmínky řeší písemnou dohodou.

Provozní doba:

pouze po předchozí osobní, telefonické nebo e-mailové objednávce:    

Po - Čt:  7:00 - 12:00   13:00 - 16:00  

Pá:       7:00 - 12:00   

Telefon:   732 465 593

e-mail:    servis@uno.cz