Speciální technologie HYDROCLICK

Systém  Hydroclick  je  vykládací  systém,  který  využíváme  v oblasti  zásobníků  s  pitnou vodou.  Vyznačuje  bezpečnou  a rychlou  montáží  -  zvláště  v  případě  oprav  není  nutné odstraňovat  podloží  nebo  provést  jeho  předčištění,  čímž dochází k  výrazné  úspoře nákladu a času.

Click    pro­fil  je  vyladěn  na  click  nopek  desky  a  je  extrudován  pomocí  elektrovodivé polyetylenové  vrstvy  v  zóně svařování.  Tím  se  výrazně  usnadní  zkouška  vysokým napětím po svaření.

Výhody

 • Rychlá, čistá a bezpečná montáž
 • Možnost předúpravy částí stavebního díla
 • Zcela těsný spoj v prostoru svaru
 • Minimální nároky na údržbu
 • Snadné kontroly díky světlému povrchu
 • Možnost přístupu k systémovým součástem stávajícími přístupovými otvory

Vlastnosti

 • Odolnost proti mrazu i korozi
 • Dobrá odolnost proti chlorování (až 5 mg/l)
 • Dlouhá životnost (přes 50 let)
 • Kompletní kontrola nad netěsnostmi
 • Bez usazenin, vysoká jakost povrchu
 • Snadné čištění a vhodné k vysokotlakému čištění
 • Odolné proti mikroorganické korozi