Svařování kovů

S pověřením Certifikačního orgánu č. 3032 České svářečské společnosti ANB, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a předními svářečskými odborníky ŠKODA a.s., jsme pro Vás připravili přípravné kurzy pro svářečské inženýry, technology, specialisty a praktiky.

Náplň a doba trvání kurzu je v souladu s pravidlem IAB-252-07. Absolventi kurzu mohou po úspěšném zakončení požádat o evropský diplom, případně certifikaci u certifikačního orgánu České svářečské společnosti ANB, který je pro tuto činnost akreditován u ČIA.

Absolventi po úspěšném ukončení kurzu a zdárném vykonání závěrečné zkoušky splňují požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 „Svářečský dozor-Úkoly a odpovědnost“ a přísl. článku normy ČSN EN ISO 3834-1 až 5 „Požadavky na jakost svařování“.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Kurzy pro vyšší svářečský personál podle IAB-252r1-11-Draft 3:

  • Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
  • Mezinárodní svářečský technolog (IWT)
  • Mezinárodní svářečský specialista (IWS)
  • Mezinárodní svářečský praktik (IWP)

Odborné kurzy pro pracovníky s odpovědností za tepelné zpracování kovů
dle EWF–628r1-10

Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí na úrovni specialisty
dle EWF–54-01

Vzdělávací kurzy pro technický personál firem:

  • Specializační kurz pro technology a konstruktéry
  • Specializační kurz pro mistry a kontrolory
  • Specializační kurz pro obchodníky

Termíny kurzů a přihlášky ZDE.