Svařování plastů

vzdělávání a certifikace Uno Praha

Vzdělávání  a  certifikace  je  stěžejní  oblastí  naší  činnosti,  jíž  se intenzivně věnujeme již od založení naší firmy v r. 1994.

Zaměřujeme  se  na  odborné  a  technické  vzdělávání,  jsme  členy  České svářečské společnosti a Sdružení organizací pro certifikaci personálu.  

Působíme jako Autorizované  školící  středisko  pro  výuku  svářečů termoplastů (ATB  09)  a  Zkušební  organizace č.07  v  systému CWS  ANB - zkoušení  a certifikace svářečského  personálu plastů akreditovaná českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/TEC 17024.

Díky   dlouhodobému   působení   v této   oblasti   a   z toho   vyplývajícím zkušenostem, splnění   podmínek   akreditací, odborníkům v našich řadách   a   cíli   nabízet   služby vrcholného  standardu jsme schopni  vést  výuku  na  nejvyšší možné úrovni.  Rozumíme potřebám  našich klientů  a  žáků  i  potenciálním problémům,  s nimiž se  mohou v rámci svého vzdělávání potýkat.  Sestavili  jsme  výukové  programy,  jež představují ideální spojení   e-learningového vzdělávání   s prezenční   a praktickou   výukou,   doplněnou odbornými filmy a animacemi.

Pro  účel  zkvalitnění  výuky  a  pro  potřeby  odborné  veřejnosti  jsme  v  roce  2000  vydali  i vlastní  knihu  Svařování termoplastů, která nemá  v  ČR  v  tomto  oboru  obdobu  a  která doplnila  portfolio  námi  vydávaných  odborných  publikací, periodických tiskovin a letáků a tiskovin pro certifikaci a kvalifikaci.

Jsme  Autorizovanou  národní  osobou  ANB  pro  svařování  plastů  v Evropském  systému svařování  (EWF  -  European Welding Federation)  a  akreditováni  podle  ČSN  EN  13067  a   Doc.   EWF   581-01   na   zkoušení   Evropského   svářeče termoplastů-EPW, takže můžeme,  jako  jediní  v ČR,  zkoušet  a  vydávat  Evropské  certifikáty  platné  po celém světě.