Technické vzdělávání

Připravili   jsme   řadu   odborných   technických   kurzů,   které   lze   v rámci   firemního vzdělávání  na  míru  modifikovat  dle vašich  individuálních  potřeb.  Některé  z nich  je možné absolvovat jako kurzy e-learningové.

V tomto  směru  pracujeme  také  na  spuštění  technických  kurzů  různých  zaměření  pro zájemce z řad laické veřejnosti.