Evropský svářeč - Zkoušky

První zkouška EPW

Ceny a termíny Vám sdělí společně s cenou přípravného kurzu na jednotlivých ATB

Zkoušky   Evropského   svářeče   termoplastů se   provádí   podle   řídící   normy   ČSN   EN 13067  a  podle  dokumentu Evropské  svářečské  federace  -  Doc.EWF  No.581-01,  který upřesňuje  zkoušky  podle  modulů.  Po  složení  zkoušky získá uchazeč  Certifikát  EPW (European Plastics Welder) pro určitý rozsah oprávnění viz foto.

evropský svářeč

Zákazník  si  může  vybrat  jakoukoliv  zkoušku,  které  předchází  příprava,  zkouška  může přesahovat  do  různých  modulů. Při  souběhu  více  metod  z  více  modulů  se  sloučí teoretická  zkouška.  Praktická,  se  zhotovením  zkušebních  kusů, musí  zůstat  pro  každou metodu zvlášť.

Zkušební  orgán  (PWE)  je  přítomen  celé  zkoušce,  musí  provést  kontrolu  všech  dokladů a  podkladů,  má  zodpovědnost za  dodržení  průběhu  zkoušky  a  má  právo  kdykoliv  při zjištění neshod zkoušku ukončit.

Prolongační zkoušky EPW

Prodlužovací   zkoušky   musí   být   provedeny   před   ukončením   platnosti   certifikátu, zkouška však platí dále od data podle ukončení předcházející zkoušky.

Důvod:        

První  prodlužovací  zkouška  po  dvou  letech    je  jen  teoretická,  praxe  se  doloží prohlášením o praxi.       

Výjimku  tvoří  prodlužování  oprávnění  pro  oblast  plynárenství,  kde  v  souladu  s  TPG 927 04, musí být vykonána teoretická i praktická zkouška vždy.        

Druhá  prodlužovací  zkouška  po  čtyřech  letech  od  první  zkoušky  je  teoretická  a praktická jako první nová zkouška.

Cyklicky se střídá cyklicky prodlužování od první zkoušky :   

  • po 2 letech - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)   
  • po 4 letech - teorie + praxe   
  • po 6 letech  - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)   
  • po 8 letech - teorie + praxe,
  • atd.

Termíny   prodlužovací   zkoušky   jsou   shodné   obvykle   se   začátky   kurzů   Evropského svářeče termoplastů.

Cena prolongační zkoušky se stanovuje na základě požadovaných kvalifikací.