EWP - Evropský svářeč plastů podle ČSN EN 13067

Evropský svářeč - ČSN EN 13067 / Evropský svářeč termoplastů (EPW) - přípravné kurzy

Ceny a termíny viz Aktuální informace

Přípravné kurzy ke zkoušce Evropského svářeče termoplastů (EPW)

Přípravné  kurzy  ke  zkoušce  svářeče  plastů  podle ČSN EN  13067  jsou  organizovány  v souladu  s  dokumentem Evropské svářečské federace  -  Doc.  EWF  No.581-01.  Po povinné  přípravě  podle  tohoto  dokumentu  a  následném složení  zkoušky získá uchazeč Certifikát EPW (European Plastics Welder) pro určitý rozsah oprávnění.

Téma  výuky  a  klíčová  slova  jsou  uvedeny  v    Doc.  EWF  No.581-01,  pro  výuku  se využívají   také  TP   B   č.   101 České svářečské společnosti  ANB.   Dále   se   využívají pravidla  TP  G  pro  plynárenství,  vodárenská  pravidla  a montážní  předpisy výrobců plastových potrubí.

Zákazník   si   může   vybrat   jakoukoliv   přípravu   a   navazující   zkoušku   z   uvedených modulů,  tj.  i  více  přípravných částí  a zkoušek  z více  modulů.  Při  souběhu  více  metod  z více  modulů  se  sloučí  teoretická  příprava,  praktická  musí zůstat  pro každou  metodu  v minimálním čase.

Moduly

M1 - Svařování horkým plynem s přídavným materiálem a extruderem

M2 - Svařování horkým tělesem

M3 - Svařování elektrotvarovkou

M4  -  Svařování  PE  horkým  tělesem  a  elektrotvarovkou  pro  plynovodní  a  vodovodní potrubí

M5 - Svařování izolačních pásů (fólií)

Rozdělení dle druhů svařované konstrukce

Trubky - P

Desky - S

Izolační pásy - M

 

Přípravné kurzy k prolongační zkoušce

Prodlužovací  zkoušky  musí  být  provedeny  před  ukončením  platnosti  Certifikátu,  proto  i přípravný   kurz   musí   být zahájen   s předstihem   (max.   3   měsíce   před   ukončením platnosti  oprávnění).  Podle  Doc.  EWF  No.  581-01  je příprava  pro  první prodloužení po dvou letech min.2 dny, pro další prodloužení po čtyřech letech od zkoušky min. 3 dny.

Důvod:        

První  prodlužovací  zkouška  po  dvou  letech    je  jen  teoretická,  praxe  se  doloží prohlášením.  Výjimku  tvoří prodlužování oprávnění pro  oblast  plynárenství,  kde  v souladu s TPG 927 04, musí být vykonány teoretická i praktická zkouška vždy.        

Druhá  prodlužovací  zkouška  po  čtyřech  letech  od  první  zkoušky  je  teoretická  a praktická jako první nová zkouška

Cyklicky se střídá prodlužování od první zkoušky :     

  • po 2 letech - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)     
  • po 4 letech - teorie + praxe     
  • po 6 letech  - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)     
  • po 8 letech - teorie + praxe,
  • atd.

Přípravné kurzy na detašovaných pracovištích

Přípravné  kurzy  k  první  zkoušce  a  prolongačním  zkouškám  EPW  se provádí  pouze  v ATB uznaných Českou svářečskou společností ANB.