INSTRUKTOR SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Ceny a termíny  viz Aktuální informace

Obdobně  jako  pro Technologa  svařování  plastů,  tak  ani  pro  Instruktora  svařování  plastů dosud  nekoncipovala  a nezavedla  Evropská  svářečská  federace  (EWF)  samostatnou odbornost.   Proto   jsou   na   národní   úrovni   schválené   v systému   České   svářečské společnosti ANB (CWS ANB) programy školení a zkoušek V TP B 303

Rozdělení podle rozsahu oprávnění :   

  • Instruktor v plném rozsahu polotovarů   
  • Instruktor svařování trubek z plastů   
  • Instruktor svařování desek z plastů   
  • Instruktor svařování fólií z plastů

Kvalifikace  je  vhodná  a  nezbytná  pro  svářečské  školy  a  ATB,  které  zajišťují  výuku svářečů  plastů.  Pro  svářečské firmy  nemá  význam.  Pro  přípravu  svářečů  k  evropským kvalifikacím  musí  mít  instruktor  příslušné  zkoušky Evropského svářeče  termoplastů (EPW).

Vstupní   podmínky   :   normální   fyzické   a   psychické   schopnosti   –   doložit   lékařským potvrzením

DOŠKOLOVÁNÍ K  PRODLOUŽENÍ KVALIFIKACE

Instruktor

Platnost  Osvědčení  je  na  4  roky.  V  průběhu  této  doby  musí  prokazatelně  provádět instruktorské  práce  a  min.  1x ročně  se  prokazatelně  doškolovat  podle  TP  B  302  a  303 CWS ANB na akcích uznaných CWS ANB.

Zkoušky instruktorů