Instruktor svařování termoplastů

Instruktor  v  plném  rozsahu  svařování  polotovarů  z  plastů  je  zkoušen  podle  TP  B 303 České svářečské společnosti ANB.

Zkouška teoretická :

  • Test 40 otázek s výběrem z možností
  • Ústní 3 otázky z přednášených okruhů
  • Doložení zpracované přípravy podle zadání

Zkouška praktická :

Svařování zkušebních kusů podle rozsahu oprávnění

Instruktor  svařování  trubek  z  plastů,  Instruktor  svařování  desek  z  plastů  nebo Instruktor  svařování  fólií  z  plastů  je zkoušen  podle  TP  B  303  České  svářečské společnosti ANB.

Zkouška teoretická :

  • Test 40 otázek s výběrem z možností
  • Ústní 3 otázky z přednášených okruhů
  • Doložení zpracované přípravy podle zadání

Zkouška praktická :

Svařování zkušebních kusů podle rozsahu oprávnění

Zkoušky   dozoruje   a   vyhodnocuje   zkušební   komise   sestavená   Českou   svářečskou společností  ANB.  Po  absolvování  obdrží  účastníci  "Osvědčení  Instruktora  svařování plastů" s rozsahem oprávnění platném v systému České svářečské společnosti ANB.

Prolongační zkoušky VSP Instruktor

Platnost  Osvědčení  je  na  4  roky.  V  průběhu  této  doby  musí  prokazatelně  provádět instruktorské  práce  a  min.  1x ročně  se  prokazatelně  doškolovat  podle  TP  B  302  a  303 CWS   ANB   na   akcích   uznaných   CWS   ANB.  Doškolování je   součástí   prolongace. Zkouška se provádí testem s výběrem z možností.