Lepič plastů

PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNÍ KURZY KE ZKOUŠCE LEPIČE PODLE ČSN 050705

Ceny a termíny viz Aktuální informace

Provádíme  podle  TP  B  České  svářečské  společnosti  ANB  č.100,  103,  301.  Odborná způsobilost  nedostačuje  v  celé řadě případů pro  spoje,  na  něž  jsou  kladeny  vyšší požadavky  z  hlediska  bezpečnosti  spoje  i  možného  ohrožení životního prostředí, proto je  kurz v  těchto  případech  pouze  předstupněm  pro  přípravu  ke  zkoušce  lepiče  plastů  s certifikační zkouškou. Předmětné  normy,  technická pravidla  a  předpisy  konstruktéra pro odborný dozor stanovují požadavky na odbornou způsobilost lepičů.

  • Lepení trubek z PVC, ABS a laminátů

Vstupní  podmínky  :  Žadatel  má  normální  fyzické  a  psychické  schopnosti  -  doložit lékařským potvrzením.

Přípravné kurzy k certifikaci lepiče

Přípravné  kurzy  ke  zkoušce  lepiče  plastů  jsou  organizovány  podle  DVS  1904  a  2204 (DVS=   Směrnice   Německého svazu pro svařovací   techniku).   Pro   lepiče   plastů   je zavedena  evropská  zkouška  v  ČSN  EN  13067,  proto  po přípravě  a následném  složení zkoušky  získá  uchazeč  Certifikát  lepiče  na  národní  úrovni  dle  DVS  a  současně  dle  EN 13067 s uznáním v Evropě.

Téma  výuky  a  klíčová  slova  jsou  uvedeny  v  TP  B  České  svářečské  společnosti ANB  č. 401 -Témata a klíčová slova a TP B 402 – Osnovy kurzů.

  • Lepič plastových potrubních systémů z PVC, ABS a laminátů - certifikace

Přípravné kurzy k prolongační zkoušce lepiče

a)  základní kurzy

Prodlužovací zkoušky a základních kurzů mohou být provedeny po ukončením platnosti. Osvědčení ze základního kurzu, nejméně  však do čtyř let od poslední zkoušky nebo prodloužení. Oprávnění k lepení však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení – 2 roky.

Doškolení a přezkoušení probíhá jeden den.

b) certifikace

Prodlužovací zkoušky musí být provedeny před ukončením platnosti Certifikátu lepiče, proto i přípravný kurz musí být zahájen před ukončením platnosti oprávnění.

Příprava pro prodloužení po dvou letech je min.1 den.

Zkoušky lepičů