Mezinárodní svářečský praktik (IWP)

Absolvent kurzu může zastávat funkci vedoucího svářeče, případně (po doškolení) instruktora svařování, především ve svářečských školách.

Po úspěšném složení zkoušek obdrží absolvent kurzu diplomy pro Mezinárodního a Evropského svářečského praktika.

Kvalifikační předpoklady: 
Vyučen v kovooboru, osvědčení o zkoušce podle ČSN EN 287-1 poloha H-L045, praxe 2 roky jako profesní svářeč.
 
V případě, že úspěšný absolvent chce získat certifikát instruktora svařování pro výuku ve svářečských školách, musí být starší 24 let, musí mít odbornou kvalifikaci minimálně ve dvou metodách svařování a absolvovat jednodenní kurz pedagogického minima.
 
Náplň kurzu:
  • Technologie svařování a zařízení
  • Materiály a jejich chování během svařování
  • Konstrukce a navrhování
  • Výroba a inženýrské aplikace
  • Praktická cvičení a exkurze
Délka kurzu:
4 týdny, celkem 147 hodin
 
Organizace kurzu:
Po – Čt 7.00 – 16.00, Pá 7.00 – 12.00
 
Zkoušky: 
1 den písemný test+ 1 den ústní zkouška před zkušební komisí
 
Cena kurzu (bez DPH):
30 000,- Kč (kurzovné včetně potřebné literatury)
9 100,- Kč (poplatek za zkoušky před nezávislou zkušební komisí a vystavení diplomů IWP a EWP)
případně
6 000,- Kč (doškolení včetně zkoušky a vystavení certifikátu svářečského instruktora)
 
Závazná přihláška do kurzu ke stažení ZDE

Termíny kurzů