Mezinárodní svářečský technolog (IWT)

Absolvent kurzu je způsobilý řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů, jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařovaní, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svaru.

Po úspěšném složení zkoušek obdrží absolvent kurzu diplomy pro Mezinárodního a Evropského svářečského technologa.

Kvalifikační předpoklady: 
Vysokoškolské vzdělání technického směru a min. 1 rok praxe ve svařování
nebo
Středoškolské vzdělání technického směru a min. 3 rok praxe ve svařování
nebo
Středoškolské vzdělání netechnického směru a 4 roky vzdělávání v profesionálním svařovacím výcvikovém centru
 
Náplň kurzu:
  • Technologie svařování a zařízení
  • Materiály a jejich chování během svařování
  • Konstrukce a navrhování
  • Výroba a inženýrské aplikace
  • Praktická cvičení a exkurze
Délka kurzu:
7 – 8 týdnů, celkem 362 hodin
 
Organizace kurzu:
Po – Čt 7.00 – 16.00, Pá 7.00 – 12.00
 
Zkoušky: 
Po dohodě s účastníky kurzu cca 1 měsíc po absolvování kurzu
1 den písemný test+ 1 den ústní zkouška před zkušební komisí
 
Cena kurzu (bez DPH):
40 000,- Kč (kurzovné včetně potřebné literatury)
11 100,- Kč (poplatek za zkoušky před nezávislou zkušební komisí a vystavení diplomů IWT a EWT)
 
 
Závazná přihláška do kurzu ke stažení ZDE

Termíny kurzů