NDT personál

Přípravné kurzy k certifikační zkoušce pro personál NDT (NDT vizuální kontrola svarů)

NDT  plastů  je  mezioborová  kvalifikace.  Většinou  doplňuje  řemeslný  obor.  V  praxi  jsou potřeba  svářeči  a  technici, kteří kontrolují  a/nebo  přebírají  svařované  konstrukce.  Tuto kvalifikaci  často  získávají  pracovníci  po  absolvování přípravného kurzu  NDT  v  rozsahu podle požadavku kvalifikačního stupně VT (Visual Testing – Vizuální kontrola).

Přípravné  kurzy  ke  zkoušce  personálu  NDT  podle  ČSN  EN  13100-1  jsou  organizovány v  souladu  s  ostatními  platnými normami  pro  NDT,  zejména  ČSN  EN  14728,  ČSN  EN 16296, ČSN EN ISO 17637 a ČSN EN ISO 9712.

Dále  jsou  používána  technická  pravidla  a  směrnice  .  DVS  2202-1,  TP  G  921-02,  TP  B CWS ANB 502.

Minimální vstupní podmínky :   

  • věk 18 let a vyšší   
  • doložit dokumentované ověření zrakové schopnosti podle EN ISO 9712 čl.7.4   
  • doklad o absolvování kurzu NDT - pro jednotlivé stupně kvalifikace   
  • fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm

Rozsah kurzů

  1. dle TP B 304 - Personal NDT - České svářečské společnosti ANB
  2. dle OS 104 GAS s.r.o.

Ceny a termíny viz aktuální info.

Zkoušky NDT personálu