O společnosti UNO PRAHA, s.r.o.

Uno Praha

Naše   firma   byla   založena   v roce   1994   a   již   od   svého   počátku   se zabývala problematikou  svařování  plastů  ve stavebnictví  a průmyslu  a odborným a technickým vzděláváním.  Stojí  za  ní  přední  odborníci  v těchto  oborech  Ing. Alexandr Bareš  a  Ing. Iva Kubišová.

Přinesli   jsme   do   českého   prostředí   řadu   inovací,   vedle   kontinuálního zavádění moderních  technologií  jsme nastolili  i nové  pojetí technického vzdělávání –  v  době,  kdy existovala  jen  všeobecná  a  nikoliv  do  hloubky jdoucí školení, jsme zavedli širokou paletu specializovaných kurzů.

Vzhledem  k  tomu,  že  naše  hlavní  činnost  je  sezónního  charakteru (školení  a certifikace svářečského  personálu  jsou požadovány výhradně během  zimních měsíců),  zabýváme se též souvisejícími oblastmi.

 

Střípky z historie firmy

V roce  1997  jsme  stáli  u  zrodu  České  svářečské  společnosti  ANB,  v níž  dlouhodobě držíme  gesci  v  oblasti  svařování termoplastů. Tato  záhy  splnila podmínky  pro  členství  v mezinárodních  seskupeních  a  profesních  svazech  jako  je např. EWF a IIW  a  mimo  to nakládá s nejvíce oborovými autorizacemi po Německu.

V roce 1998 jsme se akreditovali podle ČSN EN 45013 na zkoušení svářečů plastů.

Koncem  roku  1999  se  v rámci  České  svářečské  společnosti  ANB  -  CWS  ANB naše firma   stala  Autorizovanou  národní osobou  ANB pro   svařování   plastů v Evropském systému svařování (EWF - European Welding Federation).

V  roce  2000  jsme  vydali  učebnici  pro  svařování  plastů  (480  stran),  která  pokrývá nejdůležitější část oboru a je v ČR jedinečná svého druhu.

V roce   2003   jsme   se   akreditovali   podle   ČSN   EN   13067    a Doc.   EWF   581-01   na zkoušení  Evropského  svářeče termoplastů  -EPW,  takže  dnes můžeme,  jako  jediní v ČR, zkoušet  a  vydávat  Evropské  certifikáty  uznatelné  na celém světě. Jsme  členy České svářečské společnosti a Sdružení organizací pro certifikaci personálu.

 

Základní údaje

Název společnosti: UNO Praha, spol. s r.o.

Sídlo firmy: Thámova 396/1, 186 00 Praha 8

Provozovna Praha: Na Návsi 342, 252 18 Úhonice, okr. Praha-Západ 

Provozovna Plzeň: WELDING-PLZEŇ, Majerova 3, 301 00 Plzeň

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 60462515

Základní jmění: 2 000 000 Kč

Roční obrat: 50 000 000 Kč