TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ - PWT

Ceny a termíny viz Aktuální informace

Evropská  svářečská  federace  (EWF)  dosud  nekoncipovala  a  nezavedla  samostatnou odbornost  pro  VSP  svařování  plastů.  Přestože  v  osnovách  kurzů  Evropských  inženýrů, technologů  a  specialistů  (EWE,  EWT,  EWS)  pro  svařování  kovů  je  stať  o  svařování plastů,  je  jejich  znalost  materiálů,  technologií  a  postupů  nedostatečná.  Proto  jsou  na národní  úrovni  schválené  Českým  institutem  pro  akreditaci  (ČIA)  programy  školení  a Certifikační orgány, které vydávají Certifikáty VSP.

V   systému   České   svářečské   společnosti   ANB   (CWS   ANB)   tuto   oblast   zajišťuje Certifikační orgán č. 3032, který vydává Certifikáty pro odborné kvalifikace:

Technolog svařování plastů - v celém oboru - trubky, desky, fólie

Jsou mu přiznány široké kompetence:   

  • řízení svářečských prací a zjišťování jejich jakosti   
  • tvorba pWPS a příprava WPS   
  • dílenské zkoušky svarových spojů   
  • posuzování svarových spojů   
  • příprava a doškolování vlastních svářečů plastů   
  • svářečský dozor podle ČSN EN ISO 14731

Technolog svařování plastů - s omezením na polotovar   

  • Technolog svařování plastů - potrubních systémů   
  • Technolog svařování plastů - výrobků z desek a polotovarů   
  • Technolog svařování plastů - hydroizolačních a plynotěsnících fólií

Jsou mu přiznány omezené kompetence:            

řízení   svářečských   prací   a   zjišťování   jejich   jakosti   podle   omezeného   rozsahu zkoušky pro polotovary (trubky nebo desky nebo fólie)

Kvalifikace   jsou   vhodné   pro   firmy,   které   zavádějí   systémy   jakosti   a   zabývají   se svařováním plastů a montáží plastových výrobků.

Přípravné    kurzy    ke    zkoušce    Technologa    a    Instruktora    svařování    plastů    jsou organizovány   podle   TP   B 302   a   303   CWS   ANB   s   využitím   pravidel   TP   G   pro plynárenství,  vodárenských  pravidel  a  montážních  předpisů výrobců  plastových  potrubí.

Rozsah: 3 týdny až týden dle kvalifikace

Rozsah: 3 týdny - 4 týdny dle požadované kvalifikace

Vstupní podmínky : středoškolské vzdělání s maturitou

Zkoušky technologů