Technolog svařování termoplastů

Technolog   svařování   plastů   v   celém   oboru   je   zkoušen   podle   příručky   jakosti   CO č.3032.

Technolog svařování plastů - v celém oboru - trubky, desky, fólie

Zkouška teoretická :

  • Test 40 otázek s výběrem z možností
  • Ústní 4 otázky z přednášených okruhů

Doložení zpracované přípravy podle zadání

Technolog  svařování  plastů  s  omezením  na  polotovar  je  zkoušen  podle  příručky jakosti CO č.3032.   

  • Technolog svařování plastů - potrubních systémů   
  • Technolog svařování plastů - výrobků z desek a polotovarů   
  • Technolog svařování plastů - hydroizolačních a plynotěsnících fólií

Zkouška teoretická :

  • Test 40 otázek s výběrem z možností - jen z témat podle omezení na polotovar
  • Ústní 4 otázky z přednášených okruhů - jen z témat podle omezení na polotovar

Doložení zpracované přípravy podle zadání

Zkoušky  dozoruje  a  vyhodnocuje  zkušební  komise  sestavená  Cetrifikačním  orgánem č.3032.  Po  absolvování  obdrží účastníci  "Certifikát  Technologa  svařování  plastů"  a "Kvalifikační průkaz s fotografií".

Prolongační zkoušky VSP Technolog

Platnost   certifikátu   je   na   3   roky.   V   průběhu   této   doby   se   musí   min.   2x   ročně prokazatelně  doškolovat  podle TP  B  302  a  303  CWS ANB,  na  odborných  seminářích  a akcích  uznaných  Certifikačním  orgánem.  Doškolování  je součástí  prolongace.  Zkouška se provádí testem s výběrem z možností.