Vizuální zkoušky svarových spojů termoplastů

NDT VT (Vizuální zkoušky svarových spojů termoplastů)

První zkouška

Certifikační  zkoušky  NDT  VT  se  provádí  podle  normy  ČSN  EN  13100-1,  předmětných používaných  norem  a technických  pravidel  pro  posuzování  vad  svarů,  např.  ČSN  EN 16296,  DVS 2202-1, TP B 502, TP G 921 02.

Pro posuzování svarů na plynovodech se provádí zkouška dle OS 104 GAS s.r.o.

Termíny  zkoušek  navazují  obvykle  na  přípravné  kurzy  NDT  VT  nebo  nejdéle  do  10  dnů po dohodě.

Platnost   zkoušky   5   let   při   každoročním   prokázání   lékařského   ověření   zrakové schopnosti podle EN ISO 9712 čl.7.4.

Prolongační zkoušky

Po   skončení   doby   platnosti   certifikátu   je   možné   certifikát   pro   personál   NDT   1x prodloužit a to na dobu dalších 5 let.

Prodloužení  platnosti  certifikátu  je  možné  provést  nejpozději  do  3  měsíců  od  skončení platnosti  prvního  certifikátu. Pokud  doba  přesáhne  3  měsíce,  musí  žadatel  absolvovat recertifikaci v celém rozsahu.

Termíny   prodlužovacích   zkoušek   vyhlašuje   Certifikační   orgán   podle   požadavků zákazníků a nebo po dohodě.