ZKOUŠKY LEPIČE PLASTŮ PODLE ČSN 050705

ZKOUŠKY LEPIČE PLASTŮ PODLE ČSN 050705 

Zkouška ze základního kurzu

Teoretická a praktická zkouška podle normy.

Uchazeč   obdrží   v   souladu   s   normou   “Osvědčení   o   zkoušce   základního   kurzu”   a “Průkaz  odborné  kvalifikace  svářeče”  České  svářečské  společnosti  ANB.  Platnost  2 roky.

Kurz  a  zkouška  je  předstupněm  pro  zkrácenou  přípravu  k  Certifikační  zkoušce  lepiče plastů.

Zkoušky jsou v rozsahu – 1 den.

Certifikační zkoušky lepiče plastů a laminátů

Zkoušky  lepiče  plastů  a  laminátů  jsou  organizovány  podle  DVS  2221  (DVS=  Německý svaz  pro  svařovací  techniku). Pro  lepiče  plastů  je  již  nově  zavedena  evropská  zkouška dle  ČSN  EN  13067  ,  proto  po  přípravě  a  následném složení  zkoušky  získá  uchazeč Certifikát  lepiče  na  národní  úrovni  dle  DVS  a  současně  dle  EN  13067  s  uznáním  v Evropě.

Zkoušky jsou v rozsahu – 1 den.

Prolongační zkoušky lepiče plastů se základním kurzem

Prodlužovací  zkoušky  mohou  být  provedeny  po  ukončením  platnosti  Osvědčení  ze základního  kurzu,  nejméně  však  do  čtyř  let  od  poslední  zkoušky  nebo  prodloužení. Oprávnění k lepení však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení - 2 roky.

Prolongační zkoušky lepiče s certifikátem

Prodlužovací  zkoušky  musí  být  provedeny  před  ukončením  platnosti  Certifikátu  lepiče, provádí  se  teoretickou zkouškou –  testem.  Potvrzení  o  praxi  v  lepení  musí  uchazeč doložit.

Prolongační zkoušky jsou v rozsahu – 1 den.