Zkoušky zaškolovacích kurzů pro svařování plastů ČSN 050705

Svářeč podle ČSN - Zkoušky

ZKOUŠKY  ZÁKLADNÍCH  A  ZAŠKOLOVACÍCH  KURZŮ  PRO  SVAŘOVÁNÍ  PLASTŮ PODLE ČSN 050705

Zkoušky  provádí  pověřená  zkušební  organizace  od  České  svařečské  spoílečnosti ANB. Zkoušky obvykle navazují na přípravný kurz.

Zákazník  si  může  vybrat  jakoukoliv  zkoušku,  které  předchází  příprava.  Při  souběhu  více metod  a  materiálů  se  sloučí teoretická  zkouška,  praktická  se  zhotovením  zkušebních kusů musí zůstat pro každou metodu zvlášť.

Zkušební  orgán  (PWE)  je  přítomen  teoretické  zkoušce,  přičemž  musí  provést  kontrolu všech   svařených   zkušebních kusů,   které   se   svařují   pod   dozorem   technologa   v přípravném  kurzu.  Má  zodpovědnost  za  dodržení  průběhu zkoušky  a  má  právo  kdykoliv ověřit   praktickou   část   zadáním   svaření   nového   zkušebního   kusu   kterémukoliv   z účastníků.

Zkoušky jsou obvykle v rozsahu - 1 den.

Zkoušky zaškolovacích kurzů pro svařování plastů

Teoretická a praktická zkouška podle normy.

Uchazeč  obdrží  v    souladu  s  normou  "Osvědčení  o  zaškolení"  a  "Průkaz  zaškoleného pracovníka" České svářečské společnosti ANB. Platnost 2 roky.

Zkoušky základních kurzů pro svařování plastů

Teoretická a praktická zkouška podle normy.

Uchazeč   obdrží   v   souladu   s   normou   "Osvědčení   o   zkoušce   základního   kurzu"   a "Průkaz  odborné  kvalifikace svářeče"  České  svářečské  společnosti  ANB.  Platnost  2 roky.

Kurz  a  zkouška  je  předstupněm  pro  zkrácenou  přípravu  ke  zkoušce  svářeče  plastů podle ČSN EN 13067.

Prolongační zkoušky svařování plastů

Prodlužovací  zkoušky  mohou  být  provedeny  po  ukončením  platnosti  Osvědčení  ze základního    kurzu,    nejméně  však do    čtyř    let    od    poslední    zkoušky    nebo prodloužení.Oprávnění  ke  svařování  však  platí  pouze  po  dobu vymezenou  v  osvědčení - 2 roky. Doškolení a přezkoušení provádí jednotlivé svářečské školy nebo ATB.