Zkušební organizace ZO 07

WELDING–PLZEŇ, zkušební organizace č. 7 je divizí UNO PRAHA spol. s r.o. je členem České svářečské společnosti CWS ANB a členem Hospodářské komory České republiky. CWS ANB v naší zemi zastupuje celosvětový systém ANB pod záštitou mezinárodního institutu svařování IIW a evropské federace EWF. Tento systém je JEDINÝM celosvětově uznávaným a sdružuje 43 zemí světa. Zkoušky provádíme ve spolupráci s autorizovanými svářečskými školami ATB a také přímo ve firmách, které provozují svářečské práce a dbají vysokých standardů kvality výroby.

Naši pracovníci provádějí zkoušky a certifikaci svářečského personálu:

 • Svářečů kovů a plastů
 • Svářečských operátorů a seřizovačů
 • PáječŮ

Zkoušky probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi CWS ANB :

 • ČSN EN ISO 9606-1 až -5
 • ČSN EN 287-1 a -6
 • ČSN EN ISO 14 732
 • ČSN EN ISO 13585
 • ČSN 05 0705
 • ČSN EN ISO 13067
 • ČSN EN ISO 17660-1 a -2
 • TP A 216

Na základě autorizace podle nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, Evropské direktivy 97/23/EC a notifikace u EU v Bruselu, provádíme odsouhlasování pracovních postupů (WPS) a pracovníků pro tlaková zařízení.

Kontakt na zkušební orgány ZDE.